mandag 12. mai 2014

Museår

I fjor var det elgen som ødela en del busker og trær, og i år har det vært en ufattelig museaktivitet under snøen. Har aldri sett noe så groteskt i hagen min noensinne.
FLERE BLÅVEISTUER UTEN BLADER

 DE FLESTE AURIKLENE SER SLIK UT. DET BLIR DÅRLIG BLOMSTRING I ÅR

 TROR DETTE ER EN LAMMEØRE
 DJUPE HULL MIDT I ROTA PÅ MANGE PLANTER. DETTE ER EN GERANIUM
 JORDPØLSER PÅ KRYSS OG TVERS I BEDENE
 HER ER OGSÅ ROTA BORTE
 -OG HER
 SEKS JUNISØTMISPELBUSKER ER STERKT ANGREPET
DELER AV HAGTORNHEKKEN SER SLIK UT
Blir oppgitt av dette her!